You are currently viewing <strong>PIERWSZA  POMOC  PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla pracowników SOSW</strong>

PIERWSZA  POMOC  PRZEDMEDYCZNA – szkolenie dla pracowników SOSW

Celem szkolenia było przypomnienie i utrwalenie pracownikom SOSW  wiedzy teoretycznej,  a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Uczestnicy przypomnieli sobie jak ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie w sytuacjach nagłych. Ćwiczenia odbywały się z wykorzystaniem manekinów symulujących osoby poszkodowane w różnym wieku.

Instruktorem szkolenia był mgr inż. Grzegorz Gliński.