You are currently viewing Nowy sprzęt rehabilitacyjny

Nowy sprzęt rehabilitacyjny

Nowoczesny sprzęt stabilizujący trafił do podopiecznych naszego Ośrodka. Mobilny pionizator umożliwił postawienie pierwszych kroków dwóm podopiecznym Powiatowego Centrum Rehabilitacji.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski gościł na zaproszenie Pani Dyrektor Lucyny Kowalczykowskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie został zaprezentowany nowy sprzęt rehabilitacyjny – pionizator, zakupiony na potrzeby wychowanków SOSW we Wschowie.

Pionizator to rodzaj ortezy stabilizującej przeznaczonej dla osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć i utrzymać postawy stojącej. Sprzęt wykorzystuje się w rehabilitacji dzieci zmagających się ze schorzeniami neurologicznymi czy ortopedycznymi ograniczającymi sprawność utrzymania pozycji wyprostowanej.

Sprzęt rehabilitacyjny tego typu znajduje zastosowanie u osób z niedowładem kończyn dolnych, najczęściej w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego czy przepukliny oponowo-rdzeniowej.

Zadaniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Właśnie dlatego niezwykle ważną częścią procesu nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest organizowanie praktyk wspomaganych. W Szkole Przysposabiającej do Pracy praktyki wspomagane odbywają się przy wsparciu nauczyciela, który pełni rolę trenera pracy – pomaga w nabywaniu umiejętności zawodowych i zaradności społecznej. Nadrzędnym celem praktyk wspomaganych jest jednak praktyczna nauka czynności zawodowych, dzięki którym osoba niepełnosprawna ma szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się do wszechstronnego rozwoju  i wzrostu poczucia własnej wartości.