You are currently viewing Rehabilitacja 25 plus w SOSW- zajęcia techniczno-ogrodnicze

Rehabilitacja 25 plus w SOSW- zajęcia techniczno-ogrodnicze

Zajęcia ogrodnicze:
Zajęcia przygotowują uczestników programu Rehabilitacja 25 plus do wykonywania prostych prac ogrodniczych związanych z pielęgnacją roślin w warunkach domowych oraz pielęgnacją trawników, roślin ozdobnych, drzew i krzewów  w ogrodach, szkółkach. W ramach tych zajęć
beneficjenci programu pod opieką nauczycieli, dbają o tereny wokół Ośrodka. Uczą się wykonywania podstawowych czynności związanych z uprawą roślin, takich jak: grabienie, podlewanie rabat, klombów i kwietników, wysiewanie nasion sadzenie roślin oraz odchwaszczanie trawnika oraz upraw warzyw i kwiatów.
Wykonują takie czynności jak podlewanie, czyszczenie liści, przesadzanie roślin, nawożenie.
Ćwiczenia wykonywane  w ramach zajęć ogrodniczych obejmują także prace porządkowe:
sprzątanie  terenu i usuwanie śmieci, grabienie liści w okresie jesiennym.
Na rabatach  doskonalą umiejętności uprawowe takie jak: zabezpieczanie bylin przed zimą, ręczne odchwaszczanie  roślin, spulchnianie, podlewanie upraw roślin ozdobnych. Doskonalą  prawidłowe posługiwanie się drobnym sprzętem: sekatorem, grabiami, motyczką,
spryskiwaczem, wężem ogrodniczym, konewką. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w pomieszczeniach Ośrodka. Uczą się tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych
Zajęcia techniczne:

Podczas zajęć technicznych uczestnicy mają możliwość zdobywać nową i doskonalić już posiadaną wiedzę oraz umiejętności wykorzystania w pracy podstawowych narzędzi technicznych – młotek, piła, śrubokręt, kombinerki, bloki ścierne. Poznają działanie i zastosowanie urządzeń elektrycznych takich jak: szlifierka, wiertarka, wyrzynarka, piła elektryczna. Zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą przestrzegania zasad BHP. Zajęcia techniczne stają się okazją do kształtowania w młodzieży cierpliwości i wytrwałości w działaniu, konsekwencji w realizacji podjętych zadań. Dzięki
pracom indywidualnym absolwenci Ośrodka rozwijają swoją samodzielność,
odpowiedzialność za powierzone im zadanie. Prace zlecone natomiast dają  możliwość współpracy w grupie, uczą udzielania wsparcia innym, ale i przyjmowania pomocy wówczas, kiedy dana czynność jest dla nich zbyt trudna do wykonania.

Piotr Kwieciński- nauczyciel
SOSW, realizator programu PFRON Rehabilitacja 25 plus