You are currently viewing Rozwijanie czytelnictwa w szkole

Rozwijanie czytelnictwa w szkole

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach tego programu nasza szkolna biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup regałów do biblioteki szkolnej oraz zakup książek, będącymi nowościami wydawniczymi. Nowe regały już do nas dotarły. Na przesyłkę z książkami jeszcze czekamy. Nasza biblioteka zmienia się i pięknieje!