Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu “Rehabilitacja 25plus”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowierealizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany ześrodków PFRON. W ramach projektu uczestnicy – absolwenci SOSWuczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.Zajęcia te mają na celu ukierunkowanie…

Czytaj dalejZajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu “Rehabilitacja 25plus”

Tylko w SOSW „Rehabilitacja 25 Plus”-pilotażowy program PFRON

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany jest w SpecjalnymOśrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie również i w roku szkolnym 2023/24.Projekt Planu Wsparcia w tym roku złożyła wicedyrektor Karolina Jędrzychowskaprzy wsparciu i akceptacji…

Czytaj dalejTylko w SOSW „Rehabilitacja 25 Plus”-pilotażowy program PFRON