You are currently viewing Konkurs Wiedzy o Polsce

Konkurs Wiedzy o Polsce

Konkurs odbywał się w ramach projektu „Jestem z Polski”. Organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, które pozyskało dotację z Gminy Wschowa  w ramach zadania publicznego  „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 5 – 8 SP oraz klas 1,3 BS.

Celem konkursu było  utrwalenie i wzbogacenie wiedzy  dotyczącej naszej Ojczyzny, jej historii i teraźniejszości. Poziom pytań był dostosowany do klasy uczestniczącej w konkursie.

W każdej z klas uczeń, który najlepiej odpowiedział na pytania konkursowe otrzymał nagrodę ufundowaną przez Gminę Wschowa.

Nagrody zostały wręczone 14 pażdziernika 2021r. w Dniu Edukacji Narodowej.

Finalistami zostali:

– Martyna Świejkowska z kl. 5

– Aleksander Szulc z kl. 6

– Maria Bogdanów z kl. 7

– Eryk Skrzypek z kl. 8

– Aleks Pawłowski z kl. 1 BS

– Mateusz Ordyński z kl. 3 BS

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!         

                                                                                                             Joanna Chodorowska