You are currently viewing Podziękowanie

Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie dla Burmistrza Sławy Pana Cezarego Sadrakuły oraz Dyrektora SCKiW w Sławie Pana Tomasza Krzymińskiego za zaangażowanie oraz wspieranie działań Stowarzyszenia „Bliżej Autyzmu” mających na celu zbiórkę funduszy na zakup Innowalkera.