You are currently viewing Konkurs plastyczny „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Konkurs plastyczny „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”

Konkurs odbywał się w ramach projektu „Jestem z Polski”. Organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, które pozyskało dotację z Gminy Wschowa w ramach zadania publicznego  „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie SOSW we Wschowie.

Wykonanie plakatów o Polsce miało na celu prezentację wyobraźni uczestników konkursu na temat piękna Polski i jej ciekawych miejsc, z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.                                                                                                                         

 Autorami nagrodzonych prac byli: Fabian Bierka, Jacek Myszona, Bartosz Żegalski, Weronika Kowalczyk oraz Wiktoria Milkowska.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!         

                                                                                            Joanna Chodorowska