You are currently viewing Ekologicznie i kolorowo

Ekologicznie i kolorowo

Od kilku lat obchodzimy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Jest to dzień promujący ochronę wędrujących ptaków na całym świecie, szczególnie tych zagrożonych wyginięciem. Dla ptaków migracje to ogromne wyzwanie. Warto wiedzieć, że Polska jest ważnym krajem dla migracji ptaków, gdyż właśnie na jej terytorium przecinają się szlaki wędrówek ptaków. Z okazji tego dnia świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny, który miał na celu zapoznanie z tym ważnym dniem ekologicznym, jak również rozwijanie zainteresowań wychowanków i wyrażanie ekspresji twórczej za pomocą dowolnej techniki plastycznej. Na konkurs wpłynęło łącznie 15 prac, z których Jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Lilianna Krawczak (Szkoła Branżowa)

II miejsce – Adam Olszewski (Szkoła Podstawowa)

III miejsce – Ilona Kończyk (Szkoła Podstawowa)

Wyróżnienia:

– klasa III Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne SP (praca zbiorowa)

– klasa II Szkoła Przysposabiająca do Pracy (praca zbiorowa)

– Anita Keler (Szkoła Podstawowa)

Każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominek, natomiast laureaci i wyróżnione osoby otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy SOSW we Wschowie, za co serdecznie dziękujemy.

Organizator konkursu: p. Renata Wojciech.