You are currently viewing „EKOLOGIA NA WESOŁO”

„EKOLOGIA NA WESOŁO”

Jak co roku, reprezentacja uczniów Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych z Nowej Soli, Sulechowa i ze Wschowy spotkały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Nowej Soli na Konkursie Ekologicznym „Ekologia na wesoło”. Celem konkursu była integracja młodzieży z trzech zaprzyjaźnionych szkół, kształtowanie postaw ekologicznych i uświadomienie jak wielki wpływ na środowisko naturalne ma nasz styl życia.

Joanna Chodorowska