You are currently viewing „ Bezpieczny rowerzysta”

„ Bezpieczny rowerzysta”

Miesiąc maj, to czas rywalizacji w szkolnym konkursie BRD.
Do testów z przepisów ruchu drogowego przystąpiło dwudziestu pięciu uczniów
SP i SPdP. W tej części rywalizacji szkolnego konkursu najlepiej wypadli
uczniowie: Julia Szlafka, Adam Jeleniewicz, Miron Bielawski, Adrian
Abłamowicz-Grosse oraz Bartosz Potok.
Kolejnym etapem rywalizacji było wykazanie się umiejętnościami
oraz wiedzą z zakresu Pierwszej Pomocy. W tej konkurencji uczestnicy pokazali
się z bardzo dobrej strony.
Finał szkolnego konkursu został rozegrany na terenie Miasteczka Ruchu
Drogowego przy naszej szkole z udziałem publiczności i zaproszonego gościa
Strażnika Miejskiego Pana Pawła Nowaka. Ostatnie konkurencje szkolnego
turnieju to przejazd po miasteczku rowerem wg wylosowanych punktów
kontrolnych oraz wykazanie się umiejętnością jazdy po torze przeszkód.
Ostateczny wynik rywalizacji naszych uczniów to:
I m-ce Adam Jeleniewicz
II m-ce Julia Szlafka
III m-ce Adrian Abłamowicz-Grosse
IV m-ce Miron Bielawski
V m-ce Bartosz Potok
Wszystkim finalistom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy
bezpiecznego poruszania się po drodze !!!

Dariusz Romanowicz