You are currently viewing Bajkowy świat Czerwonego Kapturka

Bajkowy świat Czerwonego Kapturka

  

01 grudnia 2021r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbyło się przedstawienie dla uczniów, pt: „Czerwony kapturek”.  Uczniowie klasy I-II SPdP wraz  z p. Marzeną Jaworską już od kilku tygodni pracowali wytrwale nad dekoracjami, strojami oraz swoimi rolami w przedstawieniu. Publiczność z zainteresowaniem obejrzała występ, a wykonawców nagrodzono gromkimi brawami. Wszyscy aktorzy wykazali się niezwykłą odwagą i wspaniałymi umiejętnościami artystycznymi, za co im bardzo dziękujemy. Przedstawienie odbyło się w ramach realizacji zadań projektu  „Bajkowy świat, który bawi, uczy i wychowuje”, finansowanego ze środków Fundacji PZU.