You are currently viewing Aktywna tablica

Aktywna tablica

W naszym Ośrodku dzieci i młodzież będą uczyć się z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania multimedialnego. W ramach rządowego programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” szkoła pozyskała ponad 20 specjalistycznych programów multimedialnych do wykorzystania w pracy na lekcjach, zajęciach specjalistycznych oraz dodatkowych.
W ramach projektu zakupiony został również Magiczny dywan, który służy nauce i zabawie dzieci w bibliotece szkolnej. Całkowity koszt zakupu wynosi ponad 40 000 zł czego 80% to kwota wsparcia z rządowego programu „Aktywna tablica”, a 20% to dofinansowanie Powiatu Wschowskiego.