You are currently viewing „Niepodległa, Niepokorna…”

„Niepodległa, Niepokorna…”

Dnia 9 listopada uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji odzyskania
przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości  jest obchodzone
dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach niewoli stała się niepodległa i wolna od zaborców. Bez wątpienia to jedno z najważniejszych świąt dla Polaków. Okazja, by oddać cześć Tym, którzy słowem i czynem wywalczyli nam niepodległość.