You are currently viewing 30 Akcja ”Sprzątanie świata” – Polska!

30 Akcja ”Sprzątanie świata” – Polska!

„Sprzątanie świata” to akcja, której  celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Jak co roku, uczniowie naszego Ośrodka aktywnie włączyli się do akcji. Porządkowaniem objęto tereny wokół szkoły, miejskiego parku oraz leśnictwa Mały Bór. Sprzątanie świata połączyło nas w działaniach, których ideą jest praktyczna edukacja na rzecz środowiska naturalnego.

Joanna Chodorowska