You are currently viewing „Zajęcia z klockami LEGO”

„Zajęcia z klockami LEGO”

Nasza szkoła w ubiegłym miesiącu zaczęła realizować działania w ramach programu #Laboratoria Przyszłości. W każdym tygodniu minimum na trzech zajęciach, lekcyjnych bądź pozalekcyjnych, wykorzystujemy zakupiony sprzęt. Sprawdzamy jego możliwości i doskonalimy własne umiejętności. Zapewne jeszcze wiele przed nami do odkrycia, ale jesteśmy ciekawi co jeszcze można zrobić przy użyciu zakupionego sprzętu. 

Ze środków otrzymanych w ramach programu #Laboratoria Przyszłości zakupione zostały między innymi klocki Lego Education Spike. Dzięki nim uczniowie rozwijają swoje zdolności manualne i wyobraźnię, ale też uczą się szeregu potrzebnych umiejętności: planowania, organizacji pracy, odpowiedzialności oraz współpracy.