You are currently viewing „JESTEM Z POLSKI” – z wizytą w stolicy naszego kraju.

„JESTEM Z POLSKI” – z wizytą w stolicy naszego kraju.

Z ogromną  radością wróciliśmy do możliwości podróżowania i odkrywania piękna naszego kraju.

W dniach 7-8 czerwca 2021r. grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego we Wschowie wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, które pozyskało dotację z Gminy Wschowa  w ramach zadania publicznego  Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” na realizację projektu „Jestem z Polski”.

Celem wycieczki było m.in. poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski i dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej oraz zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej uczestników.

Pierwszym celem podróży był Pałac w Wilanowie wraz z otaczającym go parkiem, byłą rezydencja króla Jana III Sobieskiego. Wielkiego wojownika, ale również i miłośnika sztuki.

Muzeum Powstania Warszawskiego, to kolejne miejsce zwiedzania Warszawy, miejsce upamiętniającego niezwykle ważne wydarzenie w historii Polski. Muzeum wywarło na wszystkich ogromne wrażenie i pozwoliło pogłębić wiedzę na temat powstania.  Uzupełnieniem tej tematyki było udanie się pod monumentalny Pomnik Powstania Warszawskiego, którego tłem jest Gmach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod Pomnik Małego Powstańca, który upamiętnia najmłodszych uczestników zrywu powstańczego.     Słoneczna pogoda sprzyjała spacerowi po Warszawskiej Starówce: Rynku Starego Miasta z pomnikiem Syrenki, Placu Zamkowym z Zamkiem Królewskim i kolumną Zygmunta III Wazy.

Z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki, z wysokości 30-ego piętra podziwialiśmy przepiękną  panoramę naszej stolicy, tak różniącą się od tej na zdjęciach z 1944r.

Drugi dzień pobytu w Warszawie rozpoczęliśmy wizytą na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Naszym głównym celem było odnalezienie grobów harcerzy, którzy walczyli  w  Szarych Szeregach. Była to dla wszystkich wzruszająca chwila, a zwłaszcza dla  starszych uczestników wycieczki, którzy znają bohaterów książki „Kamieni na szaniec”, na grobach których zapaliliśmy znicze oraz uczciliśmy ich chwilą ciszy. Odwiedziliśmy również grób Bronisława Gieremka – polskiego  historyka i polityka oraz działacza opozycji w okresie PRL, ucznia naszego wschowskiego liceum.

Kolejnym etapem zwiedzania były Łazienki Królewskie, była letnia rezydencja Króla Stanisława Augusta, z Pałacem na Wodzie oraz pomnikiem wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.

Ostatnim punktem naszej wizyty  w Warszawie był Ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, który jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie.

Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w stolicy naszego kraju. Dlatego,  przeżyciem również było przemieszczanie się metrem i innymi środkami transportu miejskiego.

Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych emocji i wrażeń, była „żywą lekcją historii”.  

                                                                                                                      Opiekunowie:

Katarzyna Gertych

                                                                                                              Joanna Chodorowska

Sylwia Morawska