You are currently viewing Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie realizuje  pilotażowy program “Rehabilitacja 25 plus”, który finansowany jest ze środków PFRON. W ramach programu uczestnicy, absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczestniczą w zajęciach kulinarnych.

 Zajęcia kulinarne to zajęcia grupowe zarówno z zakresu teoretycznego jak i praktycznego, którego nadrzędnym celem jest wykształcenie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków. Beneficjenci uczą się planowania posiłków, sporządzania listy zakupów.  Przygotowują proste posiłki, dania obiadowe, ciasta i desery, które później wspólnie spożywają. Samodzielnie nakrywają do stołu i uczą się kulturalnego zachowania. Podczas zajęć przygotowują posiłki na różnorodne okazje, typu święta Bożego Narodzenia, imieniny czy urodziny. Wdrażani są do racjonalnego segregowania i przechowywania produktów oraz zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy i zachowania higieny.  

Uczestnictwo w takich zajęciach pozytywnie wpływa na samopoczucie, dostarcza wiary we własne możliwości. Wspólne gotowanie oznacza współpracę i komunikację. Pomaga nauczyć się, w jaki sposób rola każdej osoby jest ważna do osiągnięcia wspólnego celu.