You are currently viewing Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

23 października 2023 r., w Szkole Podstawowej przy SOSW we Wschowie, odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor ośrodka p. Lucyny Kowalczykowskiej, która powitała wszystkich uczniów i nauczycieli. Dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły i oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów naszej szkoły. Podczas uroczystości uczniowie młodszych klas przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

                                                        M. Hatka, P. Suchecka, M. Maszańska