You are currently viewing Wektory życia

Wektory życia

Wektory Życia – to warsztaty psychoedukacyjne, przeprowadzone w naszym Ośrodku, które pozwalają młodzieży odkrywać otaczający świat, lepiej poznawać siebie i wyznaczać życiowe cele. Warsztaty te są realizowane w obrębie zadania 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem”. Czworo nauczycieli naszej szkoły panie Monika Rahnefeld, Marta Biernat, Joanna Olejniczak i Katarzyna Szala ukończyły 30 godzinne szkolenie stając się certyfikowanymi trenerami programu. W końcówce 2023 roku udało się realizować 4 zajęcia w ramach realizacji programu, zaś w 2024 roku następne 8 zajęć, które obejmowały następującą tematykę:

  • Metody planowania rodziny- uczestnicy zajęć poznają różne metody planowania rodziny i dokonują ich oceny pod kątem metody idealnej;
  • Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową – zajęcia uświadamiają młodzieży zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane chorobami przenoszonymi drogą płciową;
  • Postawa wobec życia – zajęcia ukazują, w jaki sposób myślenie wpływa na zachowania i postawy (i odwrotnie);
  • Azymut na małżeństwo i rodzinę – zajęcia uzmysławiają uczniom, jaki wpływ na planowanie przyszłości ma dojrzałość człowieka i jego stosunek do życia;
  • Troska o rozwój dziecka – zajęcia pokazują korzyści wynikające ze świadomego zaplanowania potomstwa i racjonalnego (w optymalnym wieku) planowania rodziny;
  • Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że małżeństwo i rodzina wymaga pielęgnacji, troski i czujności wobec współczesnych zagrożeń;
  • Postaw na zdrowie – zajęcia uświadamiają młodzieży jak istotny wpływ na zdrowie człowieka ma jego styl życia;
  • Miłość 2.0 – uczestnicy zajęć utwierdzają się w przekonaniu, że kształtowanie postawy miłości wymaga osobistego zaangażowania w budowanie osobowych relacji.

Dzięki udziałowi w programie młodzież została wyposażona w dawkę najnowszej wiedzy z dziedziny psychologii, medycyny i biologii w realizowanej tematyce. Rozszerzenie warsztatów o ćwiczenia na symulatorze niemowlęcia, na którym młodzież w praktyce uczyła się jak prawidłowo trzymać niemowlę, przebierać, karmić, dobierać ciuszki adekwatnie do panującej temperatury jeszcze bardziej uatrakcyjniły cały program i cieszyły się dużym powodzeniem u naszych uczniów.