You are currently viewing Z wizytą w Przytulisku

Z wizytą w Przytulisku

Już po raz kolejny uczniowie SOSW wzięli udział w zbiórce karmy dla zwierząt przebywających we wschowskim Przytulisku. Osoby najbardziej zaangażowane w akcji udały się z zebranym pokarmem do miejsca pobytu zwierząt. Po obiekcie oprowadzał pan Piotr Dziełakowski, który zapoznał młodzież z problemem bezdomności zwierząt, opowiedział o opiece nad nimi oraz o zasadach funkcjonowania Przytuliska.

Spotkanie było dla uczniów pouczającą lekcją odpowiedzialności za zwierzęta. Służyło zaszczepieniu w młodzieży  przyjaznego stosunku do zwierząt, wrażliwości na ich nieszczęście oraz potrzeby niesienia im pomocy.

J. Chodorowska   J. Górczak