You are currently viewing Warsztaty „Wektory życia”

Warsztaty „Wektory życia”

Najstarsi uczniowie naszej szkoły, Ci z klas branżowych oraz przysposabiających do pracy, mieli już okazję uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych z zakresu zdrowia prokreacyjnego „Wektory życia”. Warsztaty te opierając się na najnowszej wiedzy z zakresu medycyny, biologii, psychologii i pedagogiki przygotowują młodzież do odpowiedzialnego życia w małżeństwie i rodzinie, podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyboru życiowych partnerów czy prokreacji. Scenariusze zajęć w ramach warsztatów zostały opracowane przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Dołączone pomoce naukowe, gry webowe, plakaty czy gry planszowe dotyczące omawianych tematów czynią warsztaty niezwykle nowoczesnymi a przez to atrakcyjnymi dla współczesnej młodzieży. Po reakcjach naszych uczniów na każde następne zajęcia widzimy, iż są dla nich niezwykle ciekawe co bardzo cieszy prowadzących:-)