You are currently viewing V Edycja # Sprzątamy Dla Polski 2023

V Edycja # Sprzątamy Dla Polski 2023

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W przeddzień, 21 kwietnia 2023 roku uczniowie Ośrodka wzięli udział w  V Edycji # Sprzątamy Dla Polski, organizowanej w całej Polsce przez Stowarzyszenie „DLA POLSKI”, przy współpracy Fundacji „Sprzątamy dla Polski”.                                                                           

Pracami porządkowymi objęliśmy parki miejskie, teren zielony szkoły oraz tereny do niej przyległe.

Celem akcji jest popularyzowanie proekologicznych zachowań, wzmacnianie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Joanna Chodorowska