You are currently viewing Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka

Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka

18 października w przedszkolu odbyła się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci przygotowały taniec, pokonywały tor przeszkód oraz tańczyły wspólnie z rodzicami. Po części artystycznej Pani Dyrektor Lucyna Kowalczykowska pasowała każde z nich. Dla nowoprzyjętych dzieci była to ważna chwila, zostały oficjalnie przyjęte do braci Przedszkolnej.