You are currently viewing Umowy o praktyki wspomagane podpisane

Umowy o praktyki wspomagane podpisane

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy będą kontynuować zajęcia w ramach praktyk wspomaganych. W dniach 19.10.2020 i 22.10.2020 roku zostały podpisane umowy o współpracy z pracodawcami.