You are currently viewing Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skaleczeniach

Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skaleczeniach

W ramach lekcji biologii, uczniowie kl. 6 i 7 Szkoły Podstawowej oraz kl.1-3 Branżowej Szkoły uczestniczyli w zajęciach, których celem było nabycie niezbędnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w tamowaniu krwotoków i opatrywaniu ran oraz opatrzeniu złamania i zwichnięcia. Zajęcia odbywały się pod bacznym okiem pani pielęgniarki.

Joanna Chodorowska