You are currently viewing Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w naszym przedszkolu powstał z potrzeby niesienia pomocy dzieciom, które często nie potrafią się same bawić, bądź bawią się same, obok rówieśników a nie z nimi, nie potrafią zainicjować zabawy czy zgodnie w niej współdziałać. Realizowane są w ramach projektu “Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mają charakter grupowy i prowadzone są po zakończeniu zajęć edukacyjnych. Nasze dzieci podczas zajęć uczą się takich kompetencji społecznych, jak:

  • Używanie zwrotów grzecznościowych słowem lub gestem (dzień dobry, przepraszam, proszę)
  • Słuchanie innych (nawiązywanie kontaktu wzrokowego, przyjmowanie postawy ciała sprzyjającej komunikacji)
  • Rozumienie emocji innych osób, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, zwrócenie uwagi na mimikę twarzy oraz postawę ciała
  • Zapraszanie do zabawy, poznawanie sposobów inicjowania wspólnej zabawy z rówieśnikami
  • Dzielenie się, wzmacnianie umiejętności dzielenia się z innymi
  • Radzenie sobie ze złością

 Niezwykle ważne jest dla nas, żeby każde spotkanie było poświęcone budowaniu klimatu bezpieczeństwa i zaufania, integrowaniu się grupy oraz wprowadzeniu dzieci w normy grupy w oparciu o określone zasady. W trakcie zajęć stosowane są pochwały za każdy przejaw pożądanego zachowania, nagrody w postaci naklejek, braw lub zabaw ulubioną zabawką oraz wystawy prac na tablicy. Staramy się, aby zajęcia były prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci, dostosowany do ich możliwości oraz łączymy naukę z zabawą.

Ewa Anioła- realizator projektu i nauczycielka Przedszkola

Projekt pt.Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020