You are currently viewing Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

W miesiącu marcu, w SOSW, został rozstrzygnięty konkurs literacki.  Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz rozwijanie kreatywności i pomysłowości przez ekspresję słowną.  Laureatami konkursu zostały klasy: I- III L, VI L, VI -VII ZET.

Gratulujemy!