You are currently viewing Pierwsza pomoc w wypadku krwawień i krwotoków

Pierwsza pomoc w wypadku krwawień i krwotoków

Krwotoki i rany mogą przytrafić się w codziennych sytuacjach życiowych. Krwotok może być bardzo niebezpieczny zarówno dla zdrowia, jak i życia. Dlatego, warto wiedzieć w jaki sposób można pomóc poszkodowanej osobie. Tych przydatnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w tamowaniu krwotoków i opatrywaniu ran uczyli się uczniowie kl. 7 i 8 pod bacznym okiem pani pielęgniarki.

Joanna Chodorowska