You are currently viewing Projekt „Kreatywny sznurek”

Projekt „Kreatywny sznurek”

Warsztaty artystyczne

Stowarzyszenie „Bliżej autyzmu” działające przy naszym Ośrodku wraz z Urzędem Miasta i Gminy we Wschowie realizuje projekt „Kreatywny sznurek”. Uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych mają okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach artystycznych wykorzystujących jako główny element wytworów- sznurek bawełniany. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych węzłów makramy i wykonują wspaniałe dekoracje takie jak: liście, anioły, zawieszki, bransoletki, breloczki i inne produkty własnej twórczości, które „cieszą oko” każdego, kto na nie spojrzy.  Uczniowie wykazują własną inwencję twórczą, chęć działania i współpracy w grupie, co sprzyja miłej atmosferze.

Cele warsztatów to:  nabywanie nowych umiejętności; rozwijanie uzdolnień, wrażliwości oraz kreatywności artystycznej uczniów; kształtowanie umiejętności organizowania i spędzania wolnego czasu; aktywizowanie i budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawstwa; umacnianie wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania; usprawnianie rozwoju psychofizycznego uczniów z niepełnosprawnościami (motoryki małej, koncentracji, koordynacji wzrokowo- ruchowej); aktywne wspomaganie działań terapeutycznych; integracja osób niepełnosprawnych; nawiązanie pozytywnych relacji z ludźmi poprzez współdziałanie i współpracę w grupie.