You are currently viewing Program “Rehabilitacja 25 plus” w SOSW we Wschowie

Program “Rehabilitacja 25 plus” w SOSW we Wschowie

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, które realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym we Wschowie w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, finansowanego ze środków PFRON,  wyposażają uczestników w podstawowe umiejętności życiowe związane z relacjami z drugim człowiekiem.

Spotkania  zawsze rozpoczynamy od powitania w kręgu, dbając o stworzenie dobrego, ciepłego klimatu i wzajemnej akceptacji. Każde zajęcia  wspólnie planujemy np. wizytę w kawiarni, zakupy, urodziny.

Nasi absolwenci uczą się  budowania prawidłowych relacji. W codziennych kontaktach poznają jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywania i nazywania emocji zarówno swoich, jak i innych osób, uczą się słuchania i rozmawiania z drugim człowiekiem. Umiejętności te ćwiczą podczas zabaw i gier, wspólnych rozmów, spacerów, wizyt i spotkań w miejscach publicznych( poczta, pizzernia, teatr, kawiarnia, sklep). Podczas zajęć szczególnie  pamiętamy o urodzinach wszystkich uczestników, o pielęgnowaniu  tradycji  świąt i innych uroczystości. W  życiu naszych uczestników często zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebują pomocy innych ludzi, doskonalimy więc umiejętność proszenia innych o pomoc.  Zajęcia są okazją, by uczyć się siebie poprzez budowanie relacji z drugim człowiekiem. Spotkania są  ciekawym i ubogacającym  doświadczeniem  zarówno dla uczestników zajęć jak i dla terapeuty.