You are currently viewing Profilaktyki nigdy za wiele

Profilaktyki nigdy za wiele

Dnia 08.10.21r. w naszej szkole gościła p. W. Dąbska ze wschowskiej policji, która zrealizowała zajęcia profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej, Branżowej i Przysposabiającej do Pracy. Tematem rozmów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo; na drodze, w Internecie, w szkole i poza nią oraz odpowiedzialność prawna osób w różnym wieku.