You are currently viewing Profilaktyka czerniaka

Profilaktyka czerniaka

W naszej szkole realizowany jest “Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka” edycja 2020/2021. Jego głównym celem jest budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Uczymy naszych uczniów jak dbać o zdrowie swojej skóry, jak rozpoznać niepokojące zmiany na skórze, które powinien zobaczyć lekarz dermatolog, jak chronić skórę przed nadmierną ekspozycją na słońce, przestrzegamy przed korzystaniem z solarium.

W ramach programu uczniowie poznają czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki. W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą niezbędną obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film tematyczny. Podczas zajęć uczniowie poznają złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę
i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na ten temat: