You are currently viewing My też pomagamy!

My też pomagamy!

Ponad rok temu młodzież dwóch klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy większością głosów wybrała fundację, na którą postanowiono zbierać drobne monety. Decyzją uczniów była to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przez wiele miesięcy zbierano pieniądze, a następnie odbyło się ich segregowanie i liczenie. Zdążyliśmy przed finałem, który odbył się 29 stycznia 2023r. pod hasłem „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Ciężkie woreczki z monetami dostarczyliśmy do wschowskiego sztabu. Uzbieraliśmy 250 zł! Bardzo cieszymy się, że mogliśmy pomóc i zebrać pieniądze na tak szczytny cel jakim jest walka z sepsą. A dzisiaj odebraliśmy zaświadczenie!  Do następnego roku! Sie ma!

Anna Zawadzka

Sylwia Morawska