You are currently viewing Koń to najlepszy terapeuta- hipoterapia

Koń to najlepszy terapeuta- hipoterapia

Hipoterapia, czyli terapia z udziałem konia jest jedną z wielu form rehabilitacji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Kontakt z koniem oddziałuje psycho-motorycznie, sensorycznie, psychicznie oraz społecznie na uczestników terapii. Dzięki tym zajęciom dzieci pokonują swoje lęki, rozwijają samodzielność, zwieszają poczucie własnej wartość, poprawiają koncentrację uwagi oraz pobudzają wszystkie zmysły. Nasi podopieczni bardzo lubią ten rodzaj zajęć i już z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd.