You are currently viewing Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

27 września 2022 r. w murach naszej szkoły po raz kolejny rozbrzmiało uroczyste ”Ślubujemy!” Tradycji stało się zadość – uczniowie klas I zostali oficjalnie włączeni do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły, odśpiewany został Hymn Narodowy, a następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie. Po hymnie zwróciły się do uczniów ciepłymi słowami pani Karolina Jędrzychowska i pani Justyna Krzyżańska, wicedyrektorki szkoły, życząc wytrwałości i radości w zdobywaniu wiedzy, a także wielu sukcesów w nauce i uśmiechu każdego dnia. Następnie uczniowie złożyli uroczysty tekst ślubowania, w którym obiecywali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami, dbać o język ojczysty, szanować rodziców i nauczycieli. Po czym pani Karolina Jędrzychowska symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania każdego ucznia. Uczniowie otrzymali też dyplomy, zaświadczające o przyjęciu do braci uczniowskiej SOSW.

Życzenia owocnej pracy, zapału do nauki, samych szóstek, wzajemnej życzliwości, zaufania, satysfakcji z czasu spędzonego w szkole oraz dużo radości padły również z ust przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

Na koniec uroczystości  wręczono nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Nasz Ośrodek za najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty dla Eryka Skrzypka oraz najwyższy wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe szkoły branżowej dla absolwenta Mateusza Ordyńskiego.   

Organizatorzy

Justyna Górczak

Joanna Chodorowska