You are currently viewing „Dzień Ziemi”

„Dzień Ziemi”

W dniu 25 kwietnia klasy młodsze w naszym  Ośrodku obchodziły Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne, które  przypada na dzień  22 kwietnia. Przeprowadzane tego dnia gry i zabawy ekologiczne miały na celu propagowanie postaw  i działań ekologicznych, które przypomniały dzieciom co można zrobić dla Ziemi, jak dbać o nasza planetę. Jednym z takich działań jest segregacja i ponowne wykorzystywanie zużytych surowców i odpadów – czyli recykling.

Zapraszamy na fotorelację.

Joanna Burdziłowska

Agnieszka Bobrownicka-Kurkowiak