You are currently viewing Dzień bez papierosa

Dzień bez papierosa

Jak co roku 31 maja w SOSW obchodziliśmy dzień bez papierosa. Odbyły się zajęcia profilaktyczne w poszczególnych klasach, oraz pogadanka z uczniami, a plakaty informacyjne znalazły swoje miejsce na korytarzach szkoły.

NIE sPALaj ZDROWIA.