You are currently viewing Bez zabawy ani rusz!

Bez zabawy ani rusz!

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zakończył się projekt         

„Na przekór schematom. Samodzielni w zabawie – kreatywni w życiu”. Powstał on przy współudziale finansowym Fundacji PZU, a skierowany był do dzieci i młodzieży z autyzmem oraz niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną.

            Autorki projektu: Małgorzata Jaworowska i Renata Rokicka skupiły się na jednym z najważniejszych aspektów dziecięcej aktywności – zabawie. Nie jest bowiem prawdą powszechne przekonanie, że dzieci rodzą się z tą umiejętnością. Co więcej, maluchy, które nie radzą sobie z zabawą, zwykle mają też dużo poważniejsze problemy!

            Działania w ramach projektu zainaugurował wspólny wyjazd integracyjny dzieci, rodziców oraz nauczycieli i terapeutów SOSW na grzybobranie do leśniczówki Koczury. Miały też miejsce odwiedziny w Pirackim Parku Rozrywki „Nenufar Club” w Kościanie, w Parku Trampolin Euro Jump w Lesznie, w Pizza Hut oraz w gospodarstwie agroturystycznym państwa Anny i Sylwestra Kosińskich w Siedlnicy. Pod hasłem „Mój wolny czas” specjaliści SOSW zorganizowali cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, podczas których prezentowali różne formy aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Były to: nordic walking, zumba, majsterkowanie,  warsztaty czytelnicze, kulinarne, sensoplastyka, oraz spotkania z fotografią, prowadzone przez pana Piotra Dziełakowskiego. 

            We wschowskim CKiR przygotowano pokaz filmu: „Mój przyjaciel Ufik”. Podczas projekcji warunki dostosowano do wyjątkowych potrzeb uczestników: zmniejszono moc dźwięku, pozostawiono włączone światła, nie wyświetlono reklam przed seansem.

            Systematycznie odbywały się konsultacje dla rodziców zaniepokojonych nietypowym sposobem zabawy dzieci:  nieodpowiednim do wieku rozwojowego, niezgodnym z przeznaczeniem używaniem zabawek, brakiem relacji z rówieśnikami. Nauczyciele i terapeuci SOSW wzięli udział w dwóch szkoleniach: „Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD”, „Kalejdoskop pomysłów. Aktywizujące metody pracy z dzieckiem”. Zwieńczeniem wszystkich działań była plenerowa wystawa fotografii, dokumentująca przebieg projektu oraz przekazanie uczestnikom poradnika pt.: „Mój wolny czas. Jak mogę go spędzać”.

            Organizatorzy projektu są przekonani, że tak szeroka propozycja dała okazję do rozwijania zainteresowań, odkrywania atrakcyjnych i twórczych sposobów spędzania wolnego czasu. A nawet więcej! W zabawie, w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze dzieci uczyły się współdziałania, odpowiedzialności za siebie i kolegów, odczuwając satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, budowały poczucie własnej wartości. Wszystkie te umiejętności są nie do przecenienia w życiu codziennym.