You are currently viewing „Bajkowa Łódź”

„Bajkowa Łódź”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” w roku szkolnym 2021/2022 jest realizatorem projektu „Bajkowy świat, który bawi, uczy i wychowuje”. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU, w ramach dotacji konkursowej – Fundacja PZU z Kulturą. Beneficjentami projektu są uczniowie zeSpecjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie.

Głównymi celami projektu jest wdrażanie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kontakt z bajką w świat kultury i sztuki. Projekt obejmuje różne formy aktywności, których celem jest przybliżenie świata bajek oraz zachęcanie  uczestników  do czytania, słuchania i oglądania bajek, których głównym przesłaniem jest właściwy wzorzec moralny i przekaz prawidłowych zachowań.

            W dniach 18-20 października br. odbyła się wycieczka do Łodzi, miejsca gdzie powstawały bajki, na których wychowywały się pokolenia Polaków min.; „Miś Uszatek”, „Zaczarowany Ołówek”, „Miś Colargol”.

Szlak turystyczny „Łódź Bajkowa” śladami małych pomników przedstawiających postaci  z bajek Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for, wprowadził uczestników wycieczki w świat bajek. W Muzeum Kinematografii młodzież zapoznała się z historią kina, z tworzeniem sztuki filmowej oraz z wystawą poświęconą polskiej animacji „Pałac pełen bajek”.  Skorzystała również z uroków dużego miasta i możliwości wyjścia do kina, gdzie obejrzała bajkę „Rodzinka rządzi”.

Spacer po Łodzi z lokalną przewodniczką, zabrał zwiedzających w niezwykłą podróż w czasie, do Łodzi XIX – XX wieku. Trasa obejmowała: Manufakturę z Muzeum Fabryki prezentujące historię kompleksu fabryczno-mieszkalnego tego miejsca, Księży Młyn, Łódzki Park Kultury Miejskiej.

Łódź na długo pozostanie w naszej pamięci i we wspomnieniach, szczególnie tych bajkowych, bo przecież każdy ma w sobie coś z dziecka.

                                                                                                     Katarzyna Gertych

                                                                                                     Joanna Chodorowska

                                                                                                     Sylwia Morawska