You are currently viewing 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

Jak co roku nasza szkoła uroczyście obchodziła rocznicę odzyskania niepodległości. Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w dziejach naszej ojczyzny. Uczniowie przygotowali program artystyczny, w którym przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Upamiętnili tych, którzy przez ponad wiek nie porzucili wiary w odzyskanie wolności. Występ przeplatany był recytowanymi wierszami i śpiewanymi pieśniami patriotycznymi. Grupa tancerzy wykonała taniec z barwami polskiej flagi. Na zakończenie pani dyrektor Lucyna Kowalczykowska podziękowała młodym artystom za zaangażowanie i
pogratulowała występu.