You are currently viewing Zakończenie projektu „Bajkowy świat, który bawi, uczy i wychowuje” w SOSW

Zakończenie projektu „Bajkowy świat, który bawi, uczy i wychowuje” w SOSW

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” realizowało projekt finansowany ze środków Fundacji PZU.

Projekt „Bajkowy świat, który bawi, uczy i wychowuje” realizowany był w ramach konkursu dotacyjnego Fundacja PZU z Kulturą/2021, w okresie od 1.10.2021r. do 31.03.2022r. Uczestnikami projektu byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  we Wschowie. Działania projektu były dostosowane do wieku i możliwości beneficjentów.

Celem projektu było wdrażanie osób niepełnosprawnych, poprzez kontakt z bajką, w świat kultury i sztuki, zachęcenie uczestników do czytania, słuchania i oglądania bajek, których głównym przesłaniem jest właściwy wzorzec moralny i przekaz prawidłowych zachowań. Dzięki projektowi młodzież mogła uczestniczyć w wyjazdach na spektakle teatralne, brać udział w zajęciach muzealnych i bibliotecznych. Był to także czas, w którym uczestnicy projektu poszerzali swoją wiedzę na temat bajkopisarzy i ich dzieł. Uczestnictwo w Turnieju Wiedzy o Bajkach i w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek, dało możliwość  wykazania się wiedzą oraz umiejętnościami plastycznymi, które zostały nagrodzone upominkami. Przygotowanie przedstawienia i udział w nim, było dla młodych aktorów olbrzymim wyzwaniem i ważnym doświadczeniem. Wycieczka do Łodzi dała możliwość zwiedzania naszego kraju i poznawania polskich walorów kulturalnych i krajoznawczych. Poruszając się po mieście szlakiem turystycznym „Łódź Bajkowa” młodzież zapoznała się z twórczością Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for, a zwiedzając Muzeum Kinematografii  ze specyfiką pracy studia filmowego.

Uczestnictwo w projekcie dało szansę aktywności młodzieży, która mimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, mogła zdobywać nowe doświadczenia, realizować swoje zainteresowania i pasje.

Dziękujemy  Fundacji PZU za wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację działań projektu.

Joanna Chodorowska