Zajęcia z bandażowania

W klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbyły się spotkania                          z pielęgniarką szkolną – panią Renatą Idziak.

Spotkania miały charakter szkoleniowy, oparty na działaniach praktycznych. Uczniowie przypomnieli sobie w co powinna być wyposażona apteczka pierwszej pomocy. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się ze sposobami bandażowania i rodzajami opatrunków, mogła poćwiczyć opatrywanie ran, zabezpieczanie zwichnięć i złamań. To bardzo przydatne umiejętności, które warto przypominać i utrwalać.

Dziękujemy pani Renacie za poświęcony czas i niezwykle przydatną wiedzę.

Sylwia Morawska

                                                                                         Anna Zawadzka