Gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych.

Zajęcia terapeutyczne w Przedszkolu Specjalnym „Kraina Tęczy” w SOSW we Wschowie

Gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych.

Przedszkole Specjalne „Kraina Tęczy” realizuje projekt pt. „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie”, w ramach którego realizowana jest gimnastyka korekcyjna.

Rozwój cywilizacyjny, nieustannie szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym dziecko odbija się w sposób niekorzystny na narządy ruchu a także na narządy wewnętrzne, zwiększając tym samym niewydolność układu oddechowego i sercowo- naczyniowego dziecka. Ćwiczenia w ramach gimnastyki korekcyjnej mają na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym o ile jest to możliwe przywrócenie prawidłowej postawy ciała. Ideą jest przeciwdziałanie wszystkim odchyleniom rozwoju ruchu, które można zlikwidować lub złagodzić poprzez systematyczne i dokładne wykonywanie określonych ćwiczeń.

Celem zadań wykonywanych podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Obecnie stworzyłyśmy najlepsze warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój i zabawę. Dzieci z Przedszkola nr 6 Kraina Tęczy we Wschowie od grudnia 2020r. biorą udział w projekcie ”Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie” i uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Elżbieta Bieleń

Marlena Turlińska

(Starostwo Powiatowe we Wschowie)