You are currently viewing Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności

W dniu 11.09.2023 r. w Szkole Podstawowej w SOSW, odbył się apel Szkolnej Kasy Oszczędności, podczas którego opiekunowie przywitali nowych członków SKO Na spotkaniu rozdano nowym uczniom książeczki oszczędnościowe, na których przez cały rok mogą gromadzić swoje oszczędności. Pozostali uczniowie otrzymali plany lekcyjne z logo SKO i Banku Spółdzielczego. Opiekunki zachęcały uczniów do systematycznych comiesięcznych wpłat. Głównym celem jest wyrobienie w dzieciach nawyku świadomego oszczędzania. Został również ogłoszony konkurs nt. „Mistrz oszczędzania”, który zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2024 r. Na laureatów, czekają nagrody.

                           M. Staniszewska – Skuriat, M. Hatka