You are currently viewing „Sprzątanie świata 2022”

„Sprzątanie świata 2022”

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku uczniowie naszego Ośrodka przyłączyli się do akcji „Sprzątanie świata”. Młodzież została zapoznana z celem akcji oraz z potrzebami ochrony środowiska. Sprzątaniem objęto teren wokół szkoły, parki miejskie oraz teren lasu Leśnictwa Mały Bór.

Celem udziału uczniów w akcji „Sprzątanie świata” jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz środowiska naturalnego.

  Joanna Chodorowska, Justyna Górczak