You are currently viewing Praktyki wspomagane w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Praktyki wspomagane w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Szybkimi krokami zbliżamy się do końca roku szkolnego, a uczniowie
Szkoły Przysposabiającej do Pracy kończą także tegoroczne praktyki
wspomagane.
Dzięki uprzejmości oraz chęci współpracy właścicieli i dyrekcji zakładów
pracy młodzież miała możliwość zdobywania nowych umiejętności, rozwijania
zainteresowań i współpracy w grupie.
Przy wsparciu trenerów pracy uczniowie aktywnie brali udział
w praktykach jako :
– pomocnik sprzątającej oraz ogrodnika w Muzeum Ziemi Wschowskiej,
– pomocnik kucharza w Restauracji Wschowianka,
– pomocnik piekarza w Piekarni – Cukierni W. Gierczak.
Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom w/w zakładów za pomoc,
wsparcie, zaufanie, cierpliwość i każdy uśmiech skierowany w stronę naszych
podopiecznych. To dzięki temu młodzież tak chętnie uczestniczy w praktykach,
poszerza swoje umiejętności, zdobywa wiarę we własne możliwości.
Dziękujemy i mamy nadzieję na kolejne lata współpracy.

Sylwia Morawska
Dariusz Zawadzki