You are currently viewing Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

07 czerwca 2023r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz klasa 7-8 Szkoły Podstawowej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs poprowadziła p. Dorota Morawska – ratownik medyczny, która od wielu lat wspiera wychowanków Ośrodka i cyklicznie, raz w roku, przypomina wszystkim jak ważna jest pierwsza pomoc.

                 Podczas szkolenia omówiono i przećwiczono: wzywanie karetki pogotowia – rozmowy z dyspozytorem, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, resuscytację krążeniowo-oddechową, zasady postępowania podczas oparzeń, skaleczeń oraz krwotoku z nosa.

                 Dziękujemy pani Dorocie za poświęcony czas, pomoc, chęć podzielenia się wiedzą, a wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz ich rodzinom życzymy bezpiecznych wakacji i urlopów.

Anna Zawadzka

                                                                                               Sylwia Morawska