You are currently viewing Lekcja matematyki

Lekcja matematyki

Dzisiaj na lekcji matematyki uczyliśmy się dzielić całość na równe części. Tą całością była duża pizza. Wszyscy byli z podziału na części zadowoleni. Następnie uczyliśmy się dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach.