You are currently viewing Gra miejska po Wschowie

Gra miejska po Wschowie

W ramach projektu „Wschowa Miasto Królewskie” uczniowie klas SPdP oraz kl.7,8 ZET wzięli udział w grze miejskiej, organizowanej przez harcerzy naszej szkoły. Przygotowane przez nich punkty gry, umiejscowione były w miejscach ważnych historycznie dla Wschowy. Uczestnicy rozwiązywali zagadki umożliwiające im kontynuację zabawy. Wykonywane zadania sprawdzały u uczniów znajomość wschowskich zabytków, ich orientację w terenie oraz umiejętność pracy w grupie.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, z dotacji Powiatu Wschowskiego i Gminy Wschowa.

Joanna Chodorowska